Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az elnök beszámolója 2011.évről

Beszámoló

A Községi Polgárőrség, Rákócziújfalu

2011.év működéséről

 

 

Településünkön 1999.-ben alakult meg a polgárőr Egyesület, amelyet a bíróság bejegyzett társadalmi szervezetként. 2005.év egy mérföldkő volt egyesületünk életében, ugyanis bíróság által bejegyzett Közhasznú Egyesület lett a szervezeti formánk. A működésünket szabályozó Alapszabály 2010. óta van érvényben.

Taglétszám 2011.december 31.-én az év közben kilépett és új belépő polgárőrök figyelembe vételével 22 fő. Ebből 4 fő pártoló tag, 18 fő rendes tag.

Az év folyamán teljesített összes óraszám meghaladta az előző év teljesítését. Összesen 2181,5 órát teljesítettünk. Ez havi átlagban 181 óra (kb. 8 óra/fő).

Egyénileg a legtöbb órát Karászek László (379,5 óra) teljesítette, majd őt követi Fenyves György (269,5 óra) és Theisz Ferenc (228,5 óra) a teljesített órák tekintetében.

2011.-ben a Polgárőr Törvény több paragrafusa megváltozott, kiegészült. Ennek megfelelése egyesületünknek is feladatot és felelősséget jelent.

A Ptv. Megszüntette az ifjú -polgárőr státuszt, amely különösen bennünket érzékenyen érint, hiszen az utánpótlás nevelését megkezdtük az érintett korosztályban ill. a törvénytiszteletet és a törvények betartását az ifjúság körében ily módon is elő tudtuk segíteni. A megváltozott előírásoknak megfelelően felhívom a figyelmét minden polgárőrnek, hogy 18.életévüket be nem töltött személyek nem lehetnek szolgálatban, még akkor sem, ha előtte mint ifjú polgárőrök tevékenykedtek az egyesületnél.

A szolgálatok ideiglenes szervezésével év közben megbíztam Karászek Lászlót, majd látva, hogy elfoglaltsága miatt kevésbé tudja hatékonyan ellátni a feladatot, Theisz Ferencnét bíztam meg a szolgálatvezetői teendők és a polgárőr-ügyeleti teendők ellátásával.

Javaslom a közgyűlésnek, hogy szavazza meg a Szolgálati Szabályzat elnökség általi elkészíttetését és a szolgálatvezető személyének elnökség általi kinevezését.

2011. évben az Együttműködési Megállapodást megújítottuk az új Polgárőrtörvény előírásainak megfelelve a Szolnoki Rendőrkapitánysággal.

Ugyancsak Együttműködési Megállapodást kötöttünk Rákócziújfalu Községi Önkormányzattal, valamint a szomszéd települések polgárőr egyesületeivel, így a martfűi és rákóczifalvai polgárőrséggel.

2011.-ben megállapodást kötöttünk az önkormányzattal, amelynek keretében a lovascsoport részére kaszáló területének biztosítására nyílt lehetőség.

Az érvényben lévő TURINDEX SECURITY'99 Kft-vel kötött vállalkozói szerződésben rögzítetteket minden esetben teljesítettük, azonban az ellentételezés többszöri felszólításra is csak 2012.-ben érkezett meg.

A Települési rendezvények biztosítását véleményem szerint megfelelően, korrekt módon elláttuk,

ide sorolva az önkormányzati, iskolai rendezvényeket, de pl. kockázatosnak ígérkező sportrendezvényt is megfelelően biztosítottuk.

A lovascsoport tagjai a megyében is ritkaságnak számító lovaspolgárőr szolgálatok ellátásával a láthatóság révén a lakosság közrendbe vetett hitét emelték és a közbiztonság jó állapotának fenntartásában vállaltak feladatot. Köszönet Karászek Lászlónak, a lovak biztosításáért a szolgálatokhoz és a lovasok kiképzéséért. Céljaink megvalósításáért a jövőben is számítunk a lovasok polgárőr szorgalmas munkájára.

A már hagyománnyá vált május 1.-i és aug.20.-i bográcsos főzések 2011.-ben sem maradtak el. Ezek az összejövetelek erősítik az összetartozás érzését és bizonyítják, hogy nem csak a polgárőr munkában, hanem azontúl is képesek és készek vagyunk összefogni egymásért, a csapatért. Ehhez hozzájött a nyári szalonnasütés, amely kitűnő lehetőség volt a csapatépítésre. Ezért külön köszönetemet fejezem ki Fenyves Györgynek és családjának a lebonyolításért.

A Falunap alkalmából megtartott ünnepségen részt vettünk, a településnek felajánlott 120 adagos ingyenesen kiosztott ebéd elkészítése komoly feladatot rótt a csapatra, amelyet sikeresen megoldottunk. Ebből az alkalomból meghívott kistérségi polgárőrség vezetők vendéglátása nagyon jó alkalom volt a további kapcsolatépítésekre.

A kistérségi összefogás elősegítésére hagyományteremtő szándékkal megrendeztük a szolnoki Alcsi-Holtág horgászverseny pályáján az I. Kistérségi Polgárőr Horgászversenyt, ahol is tagjaink taroltak a díjak elhozásával. Ez is egy remek alkalom volt az összetartozás érzésének növelésére.

A rendezvényekről készült fotók megtekinthetők a www.rakoczipolgaror.eoldal.hu oldalon.

Kiemelném az OPSZ országosan meghirdetett programjához kapcsolódó „Egy iskola-egy polgárőr” akció keretében megszervezett és lebonyolított, elismerést kiváltó rendezvénysorozatot, amelyért külön köszönetemet fejezem ki a Theisz házaspárnak. Az idei évben várjuk ennek folytatását.

A Megyei Szövetség kiemelt célként kezeli gyermekek közlekedésbiztonsági oktatását, amelyhez a Mobil KRESZ-park kölcsönzésével biztosított technikai segítséget igénybe vettük. A rendőrség és Busa András gépjármű-oktatóval, egyesületünk tagjának vezetésével lebonyolított versenyen jól szolgáltuk a szövetség célkitűzését.

A településen „Civil Kerekasztal” megszervezése kezdődött, amely szervezésében részt vettünk és a „Tavaszi nagytakarítás”-akcióban képviseltük egyesületünket.

A Halottak-napi megemlékezések idején is jó eredménnyel biztosítottuk az emlékezés ünnepének zavartalanságát.

Kiemelten köszönet illet mindenkit, aki az áprilisi Mag-Mix üzemnél történt tüzeset kapcsán energiát és költséget nem kímélve a katasztrófa helyzet elhárításán dolgozott. Büszke vagyok arra, hogy a településen átmenő főút forgalmát zökkenőmentesen, fennakadások nélkül önállóan, rendőri segítség nélkül meg tudtuk oldani.

Részt vettünk a martfűi forgalomirányításban a Rákócziújfalu – Martfű közötti kerékpárosút építése során, mely két hétig folyamatos, egész napos szolgálatellátást követelt a rendkívül forró, szélsőséges időjárási viszonyok között.

Negyedéves rendszerességgel a szolnoki II.kistérségi polgárőrségnél részt vettünk megbeszéléseken, egyeztetéseken.

Szintén rendszeresen megtartott elnökségi üléseken hozott határozatokat a közgyűlési határozatokkal együtt az előírásoknak megfelelően bevezettük a „Határozatok Könyvébe”.

Rendkívüli közgyűlést tartottunk 2011.október 22.-én, ahol a közgyűlés határozott az MVH által kiírt LEADER - pályázathoz történő csatlakozásunkhoz, amelynek keretében a településen Térfigyelő-kamerarendszer kiépítésére és polgárőr eszközökre nyújtottunk be pályázatot. A pályázat eredményhirdetése többszöri időpont módosítással a mai napig nem történt meg, így ennek eredményéről nem tudok beszámolni.

A megyei vezetéssel is eredményes kapcsolatot alakítottunk ki, amit jelez az is, hogy pénzügyi támogatást kaptunk 2011.-ben két alkalommal a Megyei Szövetségtől.

Az önkormányzattal és a képviselőtestülettel javuló kapcsolatot jelzi, hogy 2011-ben (hat év után először) önkormányzati támogatásban is részesültünk.

SZJA 1% támogatásból 2011.-ben 84.288 Ft-ot kaptunk, amelynek felhasználására a törvényi előírásoknak megfelelően 2014.-ig kell sort keríteni. A felajánlások növekvő tendenciája és mértéke arra lehetőséget ad arra, hogy 2011.-ben a törvényi változások ellenére is meg tudjuk tartani a közhasznúsági besorolását az Egyesületnek.

Rása Ildikó könyvelő önkéntes társadalmi munkában továbbra is vállalta szervezetünk könyvelését és nyilatkozata szerint vállalja azt akkor is, ha áttérünk a kettős könyvelésre.

Köszönettel tartozunk Tolnai Lajosnak és feleségének az augusztus 20.-i rendezvényhez nyújtott támogatásért.

Polgárőr szervezetünk a tavalyi évben az Alapszabályban rögzített célkitűzéseket hajtotta végre: közrend-közbiztonság védelme, közlekedésbiztonság védelme, katasztrófavédelem, természetvédelem és az árvízvédelemhez kapcsolódó tevékenységeket végzett.

Az internet adta lehetőséget kihasználva saját honlapunk továbbra is üzemel, ill. az önkormányzat hivatalos honlapján is megjelenünk a legfontosabb adatainkkal és eseményeinkkel.

A polgárőrügyeletet beindítása óta egyre inkább ismertté vált a faluban, egyre több segélykérés érkezik az ügyeleti telefonra, amelyre a reagálást mintaszerűnek értékelem.

Sajnos a heti rendszerességgel tartott fogadóórát az érdektelenség jellemzi a lakosság részéről, ezért ennek javítása érdekében lépéseket kell tenni a jövőben.

A település nem tartozik a bűnügyileg fertőzött települések közé, amelyhez meggyőződésem szerint a mi munkánk nagymértékben hozzájárult.

Az év végén érkezett a KMB-s a településre, akivel a kapcsolatot azonnal felvettük és a közös munkát megkezdtük.

A Számviteli és pénzügyi Beszámoló valamint a 2012.év költségvetési tervének ismertetését Csaláné Ádám Éva terjeszti elő.

 

 

Rákócziújfalu, 2012. április 28.

 

…..........................................................................

Pusztai Ferenc

elnök

s.k.